Форми для подання запитів на отримання інформації

 

Додаток З

до Положення про забезпечення
доступу до публічної інформації у
ДМП «ІФТКЕ»

 

Форма електронного запиту на інформацію

 

Прізвище

 

Ім'я

 

По батькові

 

e-mail

 

номер телефону

 

Поштова адреса:

 

індекс

 

область

 

район

 

населений пункт

 

вулиця

 

будинок

 

квартира

 

Зміст запиту:

 

 

 


 

Додаток 4

до Положення про забезпечення
доступу до публічної інформації у
 ДМП «ІФТКЕ»

 

Форма письмового запиту на інформацію (для фізичних осіб)

ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго»

вул. Б. Хмельницького, 59а м. Івано-Франківськ 76007

(прізвище, ім'я, по батькові запитувача інформації)

що проживає за адресою:

____________________________________

____________________________________

 

 

тел._________ ; e-mail:___________

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

 

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України "Про доступ публічної інформації", статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України "Про інформацію" прошу надати мені таку інформацію:

 

1.___________________________________________________________

 

2.___________________________________________________________

 

 

 

Відповідь на інформаційний запит прошу направити за адресою:

 

 

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.

(підпис)

 

"___ "   _____________    20_   р.                                                                                          __________________

(дата)                                                                 (підпис)                           (прізвище, ініціали)

 


 

Додаток 5

до Положення про забезпечення
доступу до публічної інформації у
 ДМП «ІФТКЕ»

 

Форма письмового запиту на інформацію (для юридичних осіб)

ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго»

вул. Б. Хмельницького, 59 а 76007

 

_________________________________

(повна назва юридичної особи – запитувача інформації)

що знаходиться за адресою за адресою:

___________________________________

___________________________________

 

тел._________ ; e-mail:

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

 

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації", статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України "Про інформацію" просимо надати таку інформацію:

1.___________________________________________________________

2.___________________________________________________________

3.___________________________________________________________

Ознайомлені з     вимогами   Закону України     "Про доступ до     публічної інформації"   щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок (підпис)

___    _____________    20___    р.                                                                                      ______________________

(дата)                                                                 (підпис)                           (прізвище, ініціали)


Відповідь на інформаційний запит прошу направити за адресою: